Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 

Enstitümüzün kuruluşu Bakanlar Kurulu’nca 1/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.  Enstitümüzün kuruluşu Bakanlar Kurulunun 01.02.2010 tarihli Kararı’nın 26.02.2010 tarih 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile birlikte gerçekleşmiştir.
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak eğitimle ilgili lisansüstü çalışma yapan programların, Üniversitemiz tarafından Eğitim Bilimleri Enstitüsüne devredilmesi ile ilgili teklifleri doğrultusunda 01.07.2010 tarihinde yapılan Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısı ile Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 4. ve 7. maddeleri uyarınca aktarılması uygun görülmüştür. Bu doğrultuda Yükseköğretim Kurulunun 13.07.2010 tarih ve 23699 sayılı yazıları doğrultusunda lisansüstü öğretim yapan Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak üç ana bilim dalındaki yedi program ile Sosyal Bilimleri Enstitüsüne bağlı altı ana bilim dalındaki on beş program Enstitümüze devredilmiştir.
Enstitümüz faaliyet şekli: Enstitümüz lisans öğretimine dayalı yüksek lisans ve yüksek lisansa dayalı doktora programlarının gerektirdiği eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerinden oluşan lisansüstü eğitim vermektedir.
Enstitümüzün amacı: Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamak öğrencinin mesleki konuda çok yönlü bilgiye ulaşmasını sağlamak elde edilen bilgilerin kullanım şeklini öğrenciye göstermek öğrencinin bağımsız araştırma yapma, eğitime yönelik yeni gelişmeleri takip ederek geniş ve derin bir bakış açısı ile yorum yapma kapasitesini artırmak öğrencinin yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları atmasını sağlamak çıkarılacak dergilerle, yapılacak seminer, konferans, panel gibi etkinliklerle bilgi paylaşımını gerçekleştirmektir.