Bilgi Rehberleri

YAZ OKULU

Yaz Okulu Takvimi

Üniversitemiz Öğrencileri

Misafir Öğrenciler

Açılacak Dersler

Ücret Tahsil & İade

Ders Onayı (Danışman)


2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu ile ilgili Üniversitemiz Senatosunun 21.05.2021 tarih ve 17 / 98 sayılı kararı:

Üniversitemizde 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Yaz Okulu uygulamasının;

a) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı akademik takviminde planlandığı gibi 05.07.2021-29.08.2021 tarihlerinde, salgının seyrine göre sürecin gerektiğinde yeniden değerlendirmesi koşuluyla, uzaktan öğretim yöntemi ile başlanarak ve gerektiğinde enfeksiyon kontrol ve önleme kurallarına uygun tedbirler alınarak yüz yüze eğitim ve sınavları da içerecek şekilde harmanlanmış (hibrit) bir yaklaşımla yapılabilmesine,
b) Yaz Okulu sürecinde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2020-2021 Bahar yarıyılı için Üniversitemiz Senatosunun 19.02.2021 tarih ve 7 sayılı oturumunda alınan 28 sayılı kararı ile kabul edilen “2020-2021 Bahar Yarıyılı Eğitim  Süreçleri Uygulama İlkeleri” ve “2020-2021 Bahar Yarıyılı Uzaktan Öğretim Uygulama İlkeleri” doğrultusunda yürütülmesine,
c) 2020-2021 Güz ve Bahar yarıyıllarında yüzyüze eğitim şeklinde yapılamadığı için ilgili döneminde açılamayıp Yaz Okuluna ertelenen uygulamalı derslerin öğrencilerden ücret talep edilmeksizin ve kayıt olan öğrenci sayısına bakılmaksızın açılmasına,
d) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli olan öğrenci sayısının 20 (yirmi) olarak belirlenmesine, öğrenci sayısının 19 (ondokuz) veya altında olması halinde dersin açılıp, açılmayacağı konusunda ilgili dersin öğretim elemanının kararının dikkate alınmasına,
e) Üniversitemiz öğrencilerinin yaz okulunda Üniversitemiz ilgili birimlerinde açılan ders/derslerin başka bir yükseköğretim kurumundan alma taleplerine izin verilmemesine, açılamayan ders/leri başka bir yükseköğretim kurumundan alınması taleplerinin ise ilgili birim yönetim kurulları tarafından değerlendirilmesine,
f) Konuyla ilgili sürecin takibi ve denetim iş ve işlemlerinin eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısı tarafından yürütülmesine,
karar verilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esasları

667 Sayılı KHK Kapsamında Yükseköğretim Kurumlarında Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Yaz Öğretiminde Ödemeleri Gereken Öğrenim Ücretlerine İlişkin Açıklama

 
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi