Horasan Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

HORASAN`IN TARİHİ

Horasan, Doğuyu Batı`ya bağlayan eski ipek yolu üzerinde bulunan ve M.Ö. 4000 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip olup, Büyük Roma, Asur, Uranu, Med, Pers Devletlerinin istilalarına uğramış, milattan sonraki dönemde ise, Sasani, Arap ve Bizans hakimiyetinde kalmıştır. 1071 Malazgirt Savaşıyla birlikte Selçukluların Bizans, Gürcü ve Ermeni krallıklarına karşı kesin üstünlükleri Doğu Anadolu` nun zaptı başlamış oldu. Bu süreçte İran Horasan` ından gelen Türk topluluklar, o zamana kadar ismi ÜSKÜHAT olan yere Horasan ismini vererek yerleştiler.

 Erzurum ve civarında Osmanlı hakimiyeti 1514 yılında yapılan Çaldıran Seferiyle kurulmuş ve Horasan, Erzurum Sancağı Pasinler Kazasına bağlı 16 köyden ibaret bir Osmanlı Nahiyesi olmuştur. 1877-1878 Osmanlı-Rus harbi sırasında, Ahmet Muhtar Paşa kumandasındaki ordu her ne kadar kısmi başarılar elde ettiyse de Horasan - Köprüköy - Pasinler hattı Rus işgali altına girdi ve ordu Erzurum hattına çekildi.

 1917 yılında Rusya`da meydana gelen ihtilal üzerine Rus`lar, işgal ettikleri yerleri Ermenilere bırakarak bölgeden çekildiler.Rusların çekilmesinden sonra Doğu illerini kurtarmak üzere harekete geçen ordumuz, Kazım Karabekir Paşa komutasında 12 mart 1918 de Erzurum` u kurtarmıştır. Horasan` ın Ermeni zulmünden kurtuluşu ise 25 mart 1918’dir. Horasan İlçesi, Cumhuriyet devrinde Pasinler İlçesine bağlı Zanzak (Akçataş) nahiyesinin bir köyü iken 1940 yılında nahiye merkezi şimdiki Horasan` a nakledilmiş ve 30 köy bağlanmıştır. 4 Aralık 1953` de 6191 sayılı kanunla ilçe olmuştur.

 Horasan aynı zamanda Ahmet Yesevi ocağı olarak anılmayı hak etmiş bir ilçemizdir. Topraklarında Ahmet Yesevi ocaklarından yetişip Anadolu`ya gelmiş  bir çok fütüvvet ehlini barındırır. Horasanın tarihi  M.Ö. 4000 yılına kadar dayanmaktadır. Büyük kavimlerin geçiş yolu güzergahında olduğu için Asurlular`dan  Perslere, Romalılardan Selçuklulara, Osmanlılarsdan Türkiye Cumhuriyetine bir çok tarihi olayı bünyesinde barındırır. Horasan`da ki en önemli tarihi kalıntı Yazılıtaş köyünün yakınındaki "Urartu Kitabesidir".Kaya üzerine  dikdörtgeniş içerisinde yazılan bu kitabe,günümüze kadar tahrip olamadan gelmişitir.Kitabe Urartu kralı Menva`nın Diavhi ülkesine yapmış olduğu sefer anlatılmaktadır.

 Horasan`da ziyaret yerleri olarak Ahmet Efendi, Güreşken Baba, Hasan Dede, Horasan Baba, Huykesen Baba,Karaşeyh, Kuzuçam Baba, Eskici Baba, Sanamer ( Hacı Ahmet baba) baba,Veli Baba , Postlu Baba, Şeyh Ocağı,Kubbeli ziyareti gibi önemli tarihiziyaret yerleri vardır.

 45250 nüfus yoğunluğuna sahip olan Horasan;Erzurum`un  birinci  büyük ilçesi konumundadır.1650 rakımda ve Aras nehri yakınında bulunan ilçemiz Kara ve Demiryolu ulaşımı açısındanbölgenin kavşak konumunda olan tek ilçesidir. Horasan; Erzurumun Kars, Ağrı ve Ardahan illleri ile komşu olan ve Erzurum, Ağrı, Kars yol ayrımı üzerine kurulu olduğu için jeopolitik yönden Erzurumun en iyi ilçelerinden biridir.

 Horasan`da bulunan çoğu devlet dairelerin misafirhanesi bulunmaktadır. Horasan`a yolu düşen yabancıların konaklaması için oteller ve öğretmen evi bulunmaktadır. Turizim amaçlı olmayan bu oteller yerli halk tarafından orta düzeyde işletmelerdir.

  
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi