Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Bölümlerimiz

İŞLETME

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Özkan                        +90 442 816 6010 İşletme Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Khatereh Sadeghzadeh      +90 442 816 6044 

Arş. Gör. Abdullah Yiğit Güngör                 +90 442 816 6015 

Arş. Gör. Muhammet Kutlu                         +90 442 816 6014

Sümeyra GÜLCÜ                                       +90 442 816 60 20  Bölüm Sekreteri


İşletme Bölümü, bankacılık ve finans alanındaki teorik bilgi ve pratik uygulamaları bir arada sunarak, yakın geçmişte bu sahada gerçekleştirilen aşamaları öğrenme fırsatını yaratmakta ve böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektedir.

İşletme Bölümü mezunlarının gerek kamu sektöründe ve gerekse özel sektörde iş imkânları oldukça fazladır. Mezunlarımız kamu ve özel kesimdeki, reel ve finansal sektörlerde yer alan kuruluşlarda yönetim, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, üretim, muhasebe, finansman gibi alanlarda yöneticilik, uzmanlık ve diğer pozisyonlarda çalışabileceği gibi kendi işletmelerini kurarak girişimci niteliğini de kazanabilirler. Bunun yanısıra mezunlarımızın lisansüstü eğitim alarak akademik kariyere başlangıç yapmaları ve bu yolda ilerlemeleri de mümkündür.