Bilgi Rehberleri

KAYIT EVRAKI

KESİN KAYIT ESNASINDA İSTENEN BELGELER
  • 1) İki adet fotoğraf (4,5×6 cm ebatında)
  • 2) İsteğe bağlı olarak “Danışman Tercih Formu” (İlgili Enstitüden temin edilecektir.)
  • 3) Katkı Payı / Öğrenim Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim ve İkinci Öğretim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)
  • 4) Uzaktan Eğitim Materyal Gideri dekontu (Uzaktan Eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencileri için)