İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MEZUNİYET TEK DERS VE MEZUNİYET AGNO YÜKSELTME SINAVLARI

MEZUNİYET TEK DERS VE MEZUNİYET AGNO YÜKSELTME SINAVLARI

MEZUNİYET TEK DERS SINAVI
Mezuniyet Tek ders Sınavı 11 Temmuz 2019 Perşembe günü saat 14:00'te A-II amfisinde yapılacaktır.
Başvuru dilekçelerinin 01-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında fakülte öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.

MEZUNİYET AGNO YÜKSELTME SINAVLARI
Mezuniyet AGNO Yükseltme Sınavları 12 Temmuz 2019 Cuma günü sınavı yapacak öğretim üyesinin belirleyeceği saatte yapılacaktır.
Başvuru dilekçelerinin 01-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında fakülte öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekmektedir.