Parazitoloji Anabilim Dalı

Projeler

TAMAMLANMIŞ PROJELER

Balkaya  İ., Avcıoğlu H. Erzurum çocuk parklarındaki oyun alanlarının kedi ve köpek helmint yumurtaları ile kontaminasyonunun tespiti. Atatürk Üniv. BAP-2007/187, Temmuz 2007-2008.
Avcıoğlu  H., Balkaya İ., Güven E., Kar S., Karaer Z. Erzurum yöresinde buzağı Cryptosporidiosisi ile ilgili çok yönlü araştırmalar. Atatürk Üniv. BAP-2008/186, (17/11/2008-17/11/2011).
Balkaya  İ., Şimşek S. Erzurum yöresi sığırlarında Hypodermozisin seroprevalansı, Atatürk Üniv. BAP-2008/193, 17.11.2008-17.11.2009.

Balkaya  İ., Kaynar Ö., Avcıoğlu H. Echinococcus granulosus`un gelişim safhalarında yer alan germinal membran ve protoskolexlerin antijenik yapılarının immunblot ile incelenmesi, Atatürk Üniv. BAP-2009/139, 03.08.2009-03.04.2010.

Şimşek S., Balkaya İ. Echinococcus granulosus'un sığır izolatlarının PZR ve DNA dizi analiziyle genotiplendirilmesi (TUBİTAK-TOVAG-109O019 15.04.2009 - 15.01.2010)

Avcıoğlu H., Balkaya İ.,  Güven E. Erzurum Yöresinde Sığırlarda Fasciolosis Prevalansının Parazitolojik, Copro-ELISA, İndirek-ELİSA yöntemleriyle araştırılması, Atatürk Üniv. BAP-2010/121.

Düzlü Ö., Balkaya İ.,  İnci A., Avcıoğlu H., Yıldırım A. Erzurum Yöresi Sığırlarında Babesia bovis ve Babesia bigemina'nın Real-Time PCR ile Araştırılması ve İzolatların Moleküler Karakterizasyonu, Erciyes Üniv. BAP Araştırma Projesi, NAP, TSA-10-3332. 05.11.2010- 20.02.2013

Guven E., Avcıoğlu H.,  Vatansever Z., Gargılı A., Kar S. Erzurum’un Kuzey İlçelerinde Yayılış Gösteren Keneler, Mevsimsel Aktiviteleri ve Bazı Vektörlük Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Atatürk Üniv. BAP-2011/18.

Guven E, Bastem Z,  Avcioglu H, Erdem H. Atık sığır fötuslarında Tritrichomonas foetus varlığının araştırılması. TAGEM. 2012-2013

Güven E, Avcioğlu  H, Aslan, A. Cetraria islandica L total extraktının broilerlerde anticoccidial etkinliğinin araştırılması, Atatürk Üniv. BAP-2012/53, 01.07.2012-01.07.2013

Avcioğlu H, Güven E, Cengiz, S. Köpeklerde Babesia canis, Ehrlichia canis ve Hepatozoon canis'in Pcr ve Mikroskobi ile Araştirilmasi. Atatürk Üniv. BAP- 2012/54. 01.07.2012-01.07.2013

Uslu H, Avcıoğlu H,  Balkaya İ, Güven E. 19. Ulusal Parazitoloji kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinekokkozis Sempozyumu için Destek Projesi. Atatürk Üniv. BAP-2015. 22.06.2015-16.10.2015

Balkaya İ, Güven E, Avcioğlu H. “Erzurum Yöresi Sığırlarında Babesiosisin Seroprevalansı” Atatürk Üniv. BAP- 2015/305 30.12.2015-30.12.2017

Balkaya İ,  Güven  E, Avcioğlu H. “Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Laboratuvarlarının Araştırma Alt Yapısının Geliştirilmesi” TSG-2018-6417 Güdümlü Proje (18.01.2018 - 18.09.2018)

Avcioğlu H, Güven E, Balkaya İ, Kurt  A, Oral A. “Erzurum Yöresinde Kistik ve Alveolar Ekinokokkozisin Moleküler Epidemiyolojisi” TÜBİTAK 1001 Projesi, SBAG-115S420, Başlangıç: 01.10.2015 Bitiş: 01.03.2018