Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kurullar ve Komisyonlar

YÜKSEKOKUL EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Azize ALAYLI
Öğr. Gör. Erhan GEÇİKLİ