Atatürk Üniversitesi

TÜBİTAK 2020-1.DÖNEM-1001 BAŞVURULARI AÇILDI; ÖNEMLİ GÜNCELLEMELER

Değerli Akademisyenler, 

2020 yılı 1.Dönem-1001 programına başvurular açılmış olup  E-imza  sürecinin tamamlanması için son başvuru tarihi 03 Temmuz 2020’dir.

TÜBİTAK-ARDEB tarafından yürütülmekte olan  programlar kapsamında: 

*Başvuru formlarında 

*Başvuru sürecinde istenen evraklarda

 *Proje değerlendirme sisteminde, önemli güncellemeler yapılmıştır. 

 

Başvuru  formlarında; İlk  defa başvuracaklar ve ret alıp  tekrar başvurmak isteyenler değişiklik bildirim formu dolduracak olanlar proje  ana metinlerinde güncel formları kullanması gerekmektedir. 

Başvuru  sürecinde istenen evraklardaBaşvuru aşamasında, proje öneri formu ve ekleri (Ek-1 Kaynaklar ile Ek-2 Bütçe ve  Gerekçesi) dışında  hiçbir belge talep edilmeyecektir.

Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği  Protokolü, Etik Kurul Onay Belgesi (Gerekli  ise),Yasal/Özel İzin Belgesi (Gerekli  ise), Destek Mektubu (Gerekli  ise),Proforma Fatura (Gerekli  ise),KOBİ Beyannamesi projenin desteklenmesine karar verilmesi halinde istenecektir.

Proje değerlendirme sisteminde; Çıktı  ve etki odaklı süreç yönetimi kapsamında, 2020 yılı 1. dönem 1001 programında  değerlendirilecek proje önerilerine (belirtilen  kriterlerle için)  toplam puanın %25’ine kadar  ek puan verilecektir. Proje önerileri panel puanı ve alacağı ek puanlar sonucu  oluşacak toplam puan üzerinden sıralamaya tabi tutulacak ve belirlenen bütçe  kapsamında destek kararı verilecektir.

*Başvuru sürecindeki değişiklikler için  tıklayınız.  

*Proje değerlendirmede yenilikler için tıklayınız.

* Destek formu için tıklayınız.

* Etik Kurul Yol Haritası tıklayınız.

 

Not: Güncellemeler ve diğer tüm sorularınız için proje ofisimizden teknik, bilimsel destek ve panel  desteğini 22 Haziran 2020'ye  kadar alabilirsiniz. 

Saygılarımızla.


Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Hasan  Özdemir          

Paylaş Paylaş Paylaş