Atatürk Üniversitesi

TUBİTAK-ARDEB PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN AKADEMİSYENLERE ZİYARET

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde yer alan Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) 2022 Yılı 1. Dönem 1001 Projelerinin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları kapsamında desteklenmesine karar verilen proje sahibi akademisyenlere tebrik ziyareti gerçekleştirildi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın tebriklerini iletmek üzere gerçekleştirilen ziyarette, Rektör Vekili Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ile Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Bilal Nişancı ile Doç. Dr. Selda Örs Cırık yer alırken, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Selim Sağlam, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Önder Çalmaşur ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ufuk Şimşek ziyarete refakat etti.

TUBİTAK-ARDEB 2022 Yılı 1. Dönem 1001 projeleri desteklenen akademisyenleri fakültelerinde ziyaret ederek başarılarını kutlayan Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, kabul edilen projeler sayesinde Atatürk Üniversitesinin devlet üniversiteleri arasında 4. sırada, tüm üniversiteler arasında ise 5. sırada yerini alığını söyledi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın ortaya koyduğu vizyon neticesinde Araştırma Üniversitesi olarak seçilen Atatürk Üniversitesinin bu süreçle birlikte akademisyenlerine olan desteklerinin artarak devam edeceğini belirten Prof. Dr. Yurtcan, bu desteklerin yeni yeni başarılar getireceğine inancının da tam olduğunu ifade etti.

2022 Yılı 1. Dönem 1001 Desteklenmesine Karar Verilen Projeler

MFAG

Ahmet Dervişoğlu

Yarı-Ayrık Algollerin Evrim Durumları

TOVAG

Bülent Polat

İneklerde Subklinik Endometritisin Tedavisinde İntra Uterin Bor Kullanımının Etkinliğinin Araştırılması

MFAG

Demet İskenderoğlu

Ms-Cvd Tekniği İle Platin Grubu 2b Dikalkojenlerin Büyütülmesi ve Fotodedektör Fabrikasyonu ve Testleri

MAG

Duygu Ekinci

Esnek ve Giyilebilir Foto-Süperkapasitörlerin Fabrikasyonu

TOVAG

Fatih Öz

Et Tıraşlama Atıklarından Enzimatik Hidroliz Yöntemi İle Farklı Proses Koşulları Altında Üretilen Protein Hidrolizatlarının Çeşitli Fonksiyonel Özellikleri ve Gıda Toksikantları Açısından Değerlendirilmesi

MFAG

Furkan Yıldırım

Yarı-Tanjant Demette Tensör Yapılar ve Lift Uygulamaları

TOVAG

Güzin Kaban

Sucukta İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Oluşumuna Starter Kültür, Hayvansal Yağ Çeşidi, Depolama Süresi ve Pişirme Derecesi Faktörlerinin Etkileri

TOVAG

Mümin Gökhan Şenocak

Kastre Edilecek Kedilerin Sabit Oranlı Infüzyon Anestezisinde Yalnız Propofolün ve 1:1 ve 1:2 Oranında Ketaminle Kombine Edilen Propofolün Oküler ve Kardiyorespiratorik Değişkenler Üzerine Etkilerinin Araştırılması

TOVAG

Neslihan Dikbaş

Bacillus Amyloliquefaciens'ten Kitinaz Enziminin Eldesi: İmmobilizasyon ve Bazı Depo Hastalık ve Zararlılarının Biyokontrolünde Kullanım Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması

KBAG

Serdar Burmaoğlu

Tirozin Kinaz Inhibitör Potansiyeli Olan Yeni Pirazolo[3,4-D]Pirimidin- Kalkon Hibrit Bileşiklerinin Tasarlanması, Sentezi ve In Vitro Antikanser Aktivitelerinin Araştırılması


KURUMSAL İLETİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ – 05.08.2022


Paylaş Paylaş Paylaş
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi