Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Tübitak Ödemeleri

 

Word

Excel

Pdf

Ppt

Tübitak Harcamaları 2013 sunu
     

 

 
Harcamaların Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller    

 

 
TÜBİTAK Ar-Ge Projelerine Ait İhale Esasları    

 

 
Hızlı Destek Programı Esasları    

 

 
Proje Destek İkramiyelerine İlişkin Duyuru

 

     
Burs Ödemelerinde Gelir Vergisi

 

 

 

 
Kullanılacak Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama    

 

 
Kullanılacak Belgeler        

Tübitak Mahsup-Kesin Hesap Formu

 

 

 

Muhasebe İşlem Fişi Örnekleri

 

 

 

Burslu Öğrenci Bilgi Formu

 

 

 

Çeşitli Ödemeler Bordrosu

 

 

 

Ön Ödeme Talep Formu

 

 

 

Geçici Görev Yolluğu