Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TÜBİTAK ÖDEMELERİ

 

Word

Excel

Pdf

Ppt

Tübitak Harcamaları 2013 sunu
     

 

 
Harcamaların Gerçekleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller    

 

 
TÜBİTAK Ar-Ge Projelerine Ait İhale Esasları    

 

 
Hızlı Destek Programı Esasları    

 

 
Proje Destek İkramiyelerine İlişkin Duyuru

 

     
Burs Ödemelerinde Gelir Vergisi

 

 

 

 
Kullanılacak Ekonomik Kodlara İlişkin Açıklama    

 

 
Kullanılacak Belgeler        

Tübitak Mahsup-Kesin Hesap Formu

 

 

 

Muhasebe İşlem Fişi Örnekleri

 

 

 

Burslu Öğrenci Bilgi Formu

 

 

 

Çeşitli Ödemeler Bordrosu

 

 

 

Ön Ödeme Talep Formu

 

 

 

Geçici Görev Yolluğu