Veteriner Fakültesi

PROJELER

TUBİTAK PROJELERİ

1-Türkiye Temsilcisi, KBBE, 2010. 1. 3-04 improving integration in farm animal welfare research in an enlarged Europe çağrısı kapsamında hazırlanan Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerde, hayvan refahı ile ilgili eğitim ve araştırma faaliyetlerinin geliştirilmesi hedeflenen Aware başlıklı proje kapsamında, Hollanda, Fransa, İngiltere, Makedonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Hırvatistan, Yunanistan, Avusturya, Estonya ve İsveç’den birer temsilci yer almıştır. Projede Türkiye’yi Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden Prof.Dr. Nilüfer SABUNCUOĞNU ÇOBAN temsil etmiştir. Proje başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. (Animal WelfAre Research in an enlarged Europe, FP7 programme of the European CommissioKBBE – 265686/ 2011-2014, 1.000.000 Euro)
2-Proje Lideri: Prof. Dr. Ahmet YILDIZ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı TAGEM tarafından yürütülen “Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi, Morkaraman Koyun Irkının Halk Elinde Islahı” (25MOR2006-01, 25MOR2011-02) 12.600 Morkaraman koyunu üzerinde yürütülen çalışma başarılı bir şekilde sürdürülmektedir.
3-Yardımcı Araştırmacı. Timurkan M.O, Demirbağ Z., Burgu I., Türkiye orjinli Pestivirus Izolatlarında E gen Bölgesinin Karakterizasyonu ve Baculovirus Ekspresyon Sistemi Kullanılarak E gen Bölgesine Ait Rekombinant Protein Üretimi. TÜBİTAK Proje (1001) No: 110O915, 2012-2014, 50000TL
4-Araştırmacı. Timurkan MO, K.K.T.C.’de Sıgır, Koyun Ve Keçilerin Yeni Dogan Yavrularında Rotavirus, Coronavirus, Salmonella spp., Escherichia coli K99/F5 ile Cryptosporidium spp. Etkenlerinin Arastırılması. KKTC TAE-TAGEM, 2012-2015. 50000 TL
5-Araştırmacı, Aydın H. Doğal Bir Polifenol Bileşik Olan Resveratrol'ün Hepatit B Virüsü Üzerine Olan Önleyici Etkisinin Invitro Olarak Araştırılması Tübitak Projesi No:115S117, Yardımcı Araştırmacı, 60000TL
6-DAP Bölgesindeki Ziraat ve Veteriner Fakülteleri Araştırma & Uygulama Birimlerinin Fiziki Altyapılarının Güçlendirilmesi Projesi” DAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2013-2015 (Bütçe 1.581.000-Veteriner Fakültesi)
7-Yürütücü, Latif Emrah Yanmaz, Köpeklerde farklı dozlarda ketamine-propofol kombinasyonlarının kardiyorespiratorik sistem ve göz içi basıncı üzerine etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK. 2016, 75390TL
8-Yönetici: Hamza AVCIOĞLU, Erzurum Yöresinde Kistik ve Alveolar Ekinokokkozisin Moleküler Epidemiyolojisi. TÜBİTAK (Proje no: 115S420) YIL:2015 BÜTÇE: 468.706,00 TL
9-Araştırmacı: Esin GÜVEN , EDENext: Biology and control of vector-borne infections in Europe. Research Directorate-General SP-1 Cooperation, Collaborative project, large-scale integrating project, FP7-HEALTH-2010-Single-stage, Grant agreement number 261504, Bütçe: EUR 1.260.000,00
10-Araştırmacı: Esin GÜVEN, International network for capacity building for the control of emerging viral vector borne zoonotic diseases. ARBO-ZOONET, Project reference: 211757 Funded under: FP7-KBBE, Bütçe: EUR 1.115.163,20


Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi