Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

TÜBİTAK PROJELERİ BURSİYER SGK BİLGİ FORMU

Sayın TÜBİTAK Proje Yürütücüsü
1. TÜBİTAK projelerinde çalıştırılacak bursiyer öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için, proje başlama tarihinden en geç 10 ( on ) iş günü öncesinde Tübitak Projeleri Bursiyer SGK Bilgi Formu ve bursiyer kimlik fotokopisinin ( eğer bursiyer yabancı uyruklu öğrenci ise ayrıca İkamet İzni Belgesi ) üst yazıya eklenerek ÜBYS kanalı ileSağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir (Elden form kabul edilmeyecektir). SGK bildirimi yapılmayan bursiyerlere kesinlikle ödeme yapılmayacaktır.
2. Bursiyerin SGK’lı bir işte çalışması ile ailesağlık sigortasından faydalanması durumlarında değişiklik olduğu takdirde, Başkanlığımızın SGK’ ya bildirimde bulunabilmesi için, bursiyer durumu birimine   1 (bir) iş günü içerisinde  bildirmesi gerekmektedir. 
3. Bursiyer, projedeki görevinden ayrıldığı takdirde, Başkanlığımızın SGK’ ya bildirimde bulunabilmesi için, durumu birimine en geç 2 (iki) iş günü içerisinde bildirmesi gerekmektedir. 
4. Yukarıdaki bildirimlerin zamanında yapılmaması veya değişikliklerin zamanında bildirilmemesi durumunda oluşacak yasal cezalardan ilgili bursiyer ve Proje Yürütücüsü sorumludur.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açıköğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi