Astronomi ve Astrofizik

UAK 2016

20.ULUSAL ASTRONOMİ KONGRESİ
9. ULUSAL ASTRONOMİ ÖĞRENCİ KONGRESİ

05-09 Eylül 2016
Atatürk Üniversitesi 
Nene Hatun Kültür Merkezi