Bilgi Rehberleri

ÜCRETLER

Lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin katkı payları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesinin (b) fıkrasına istinaden 01 Temmuz 2021 tarih ve 31528 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili  Cumhurbaşkanı Kararında yer alan hükümlere bağlı olarak işlem yapılacaktır. 

Tezsiz Yükseklisans Program Ücretleri *Uzaktan    Eğitim Programları

II. Öğretim Programları

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

7.200,00 ₺

5.900,00 ₺

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

7.200,00 ₺

----

Sosyal Bilimler Enstitüsü

7.200,00 ₺

6.400,00 ₺


* Üniversite Yönetim Kurulunun 05.08.2021 tarih ve 27/244 sayılı kararı ile belirlenmiştir.
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi