Bilgi Rehberleri

ÜCRETLER

Lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin katkı payları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesinin (b) fıkrasına istinaden 07 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hükümlere bağlı olarak işlem yapılacaktır. 


Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen Eğitim Programları ve Öğretim Uzaktan Eğitim Tezsiz Yükseklisans Programına ait ücretler için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen Uzaktan Eğitim ile II. Öğretim Tezsiz Yükseklisans Programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına ait ücretler için tıklayınız.