ÜCRETLER

Lisansüstü programlarda öğrenim görmekte olan öğrencilerin katkı payları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 46'ncı maddesinin (b) fıkrasına istinaden 11 Temmuz 2020 tarih ve 31182 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren  2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri ile İlgili  Cumhurbaşkanı Kararında yer alan hükümlere bağlı olarak işlem yapılacaktır. Tezsiz Yükseklisans Program Ücretleri

Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Tezsiz Yükseklisans Programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezsiz Yükseklisans Programlarına ait ücretler için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezsiz Yüksek Lisans Programına ait ücretler için tıklayınız.