Veteriner Fakültesi

ATAVET 1. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONGRESİ

04-06 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleşen kongremize; Altı farklı ülkeden, 17 farklı üniversiteden, toplam 173 katılımcı, 82 adet sözlü, 16 adet poster ve 9 adet çağrılı olmak üzere toplam 107 bildiri ile katılım sağlanmıştır.

Paylaş Paylaş Paylaş