Arkeoloji

ULUSLARARASI PROPONTİS VE ÇEVRE KÜLTÜRLERİ SEMPOZYUMU

15-19 Ekim 2018 tarihleri arasında, Çanakkale – Biga’da,  yaklaşık 8 farklı ülkeden 250’ye yakın bilim insanının katılımıyla gerçekleştirilen ve düzenleme komitesinde Arkeoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Cevat BAŞARAN, Dr. Öğr. Üyesi Hasan KASAPOĞLU ve Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU’nun da yer aldığı Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri  Sempozyumu / International Symposium of Propontis and The Surrounding Cultures başlıklı uluslararası sempozyuma, bölümümüz öğretim üyelerinden;

Prof. Dr. Cevat BAŞARAN: “Parion Tiyatrosu Skaneafrons Alınlık  Kabartmaları Üzerine Yeni Gözlemler / New Observation on the Pediment Reliefs  from the Scaneafrons of Parion Theatre

Doç. Dr. Nuretttin KOÇHAN: “Kyzikos Hadrian Tapınağı Güney Frizinin  Bir Kısmında Yer Alan Dionysos Kültü Kabartmaları Üzerine Kısa Bir Bakış / A  Brief Review about the Reliefs of Cult of Dionysus in part of South Frieze of  the Temple of Cyzicus Hadrian

Doç. Dr. Korkmaz MERAL: “Kyzikos Hadrian Tapınağı’ndaki Ek Yapı  Üzerine Yeni Gözlemler / New Observations on the Additional Structure in  Cyzicus Hadrian Temple

Dr. Öğr. Üyesi Hasan KASAPOĞLU: “Propontis ve Çevre Kültürleri  Koroplastiği Çerçevesinde Parion Antik Kenti Roma Dönemi Koroplastiği Üzerine  Genel Bir Değerlendirme / A General Evaluation on the Coroplast of the Ancient  City of Parion in the Roman Period within the Framework of Coroplast of  Propontis and Environmental Cultures

Arş. Gör. Büşra Elif KASAPOĞLU: “Parion Antik Kentinden Arkaik  Dönem’e Ait Bir Grup Seramik Üzerine Düşünceler /  Thoughts on a Group of Pottery Belonging to  the Archaic Period from the Ancient City of Parion

Arş. Gör. A. Cüneydi HAS: “Propontis’in Güneyinde Güçlü Bir Liman  Kenti Kyzikos ve Deniz Ticareti / A Powerful Harbour City in the Southern Part  of Propontis: Cyzicus and Sea Trade

başlıklı bildiriler ile katılmışlardır.

Paylaş Paylaş Paylaş