İletişim Fakültesi

ÜNİVERSİTE GENÇLİK FAALİYETLERİ KULÜBÜ

İletişim Fakültesi öğrencileri ve kulüp üyelerinin birbirini yakından tanımasını ve yakınlaşmasını amaçlayan bir öğrenci kulübüdür. Kulüp, teknik geziler, öğrenci tartışmaları, film gösterimleri, teknik/proje sunum konferansları vb. geniş kapsamlı uygulama çalışmaları yaparak, farklı görüşleri ortaya koyacak ve geliştirecek aktiviteler düzenlemeyi hedeflemektedir.   Kulüp üyelerinin diğer üniversitelerin ilgili bölümleri ile iletişim kurması ve bilgi alışverişinde bulunması amaçlanmaktadır. Kulüp ayrıca diğer öğrenci kulüpleriyle koordineli bir şekilde çalışarak ortak projeler de geliştirmektedir.

Kulüp Danışmanı: Arş. Gör. Taşkın ERDOĞAN