İletişim Fakültesi

UYGULAMA BİRİMLERİ

Radyo Üniversite

İletişim Fakültesi bünyesinde 1999 yılında yayın hayatına başlayan ve kültürden sanata, edebiyattan sağlığa kadar çok geniş bir yelpazede yayın yapan “Radyo Üniversite”, öğrencilerin kuramsal olarak edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürmeleri, radyo yayıncılığı ve programcılığı konularında deneyim kazanmaları ve kamu hizmeti yayıncılığı bağlamında iyi bir örnek olması açısından son derece önemlidir.

MD recorder, mikser, conpact diskplayer, kaset tapedeck, dijital ölçü aleti, 12 kanal yayın mikseri, powersupply (güç kaynağı), vittualizer, aktif dinamik processor gibi donanımlarla yayınlarını 24 saat kesintisiz sürdüren Radyo Üniversite’nin tüm faaliyetlerinde (teknik masa, spiker, program yapımcısı vb.) öğrenciler yer almaktadır. Yayın akışı, Fakülte yönetimi tarafından belirlenen Radyo Üniversite’de çalışmalar bir öğretim elemanı gözetiminde sürdürülmektedir. Radyo Üniversite aracılığıyla Atatürk Üniversitesi’nin akademik ve sosyal etkinlikleri ile sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen çalışma ve kampanyalar Erzurum halkına duyurulmakta ve halk bu doğrultuda bilgilendirilmektedir.


Televizyon Stüdyosu

2006 yılında Atatürk Üniversitesi bünyesinde yayına başlayan televizyon ünitesinin teknik alt yapı çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Bu amaçla Fakülte bünyesinde hizmet verecek olan Televizyon Stüdyosu’nda, öğrencilerin uygulama çalışmalarında kullanabilecekleri

-3 adet DV kamera,

-10 adet HD kamera,

-1 adet XD kamera,

-5 adet digital kurgu sistemi,

-1 adet animasyon stüdyosu,

-2 adet çekim stüdyosu,

-1 adet seslendirme stüdyosu,

-karasal ve internet üzerinden 24 saat yayın sistemleri bulunmaktadır.


Atatürk İletişim Gazetesi

2001 yılında yayımlanmaya başlayan Atatürk İletişim Gazetesi, hem bir öğrenci uygulama gazetesi olması açısından hem de bölgesel anlamda ilkeli ve nitelikli gazetecilik anlayışının diğer yayın kuruluşlarınca benimsenmesi noktasında önemli görevler üstlenmektedir. İletişim Fakültesi Haber Ajansı (İFHA)’nın da katkılarıyla çıkarılmakta olan Atatürk İletişim Gazetesi eğitimden sağlığa, kültürden spora geniş bir haber yelpazesi içerisinde gündemi takip etmektedir. Ayrıca, kentle ve diğer iletişim fakülteleriyle Atatürk Üniversitesi arasında bir iletişim köprüsü olma özelliği de taşıyan bu uygulama gazetesi, okurlarını çeşitli alanlarda bilgilendirmek gibi ağır bir misyonu da üstlenmektedir.