İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

VERGİ VE KARİYER 14 KASIM 2019 14:00 SÖYLEŞİ SEVDA CEMGİL

Toplumda vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi