İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

VERGİSEL BAKIŞ SÖYLEŞİ SEVDA CEMGİL

Toplumda vergi bilincinin oluşturulması, geliştirilmesi ve verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi