Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

VERİLEN DERSLER

Tarımsal yapılar ve sulama programında eğitim süresi 4 yıldır.

Programda fizik, kimya, matematik, jeoloji gibi temel dersler ile ekonomi, meteoroloji, inşaat malzeme bilgisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri, kırsal yerleşim tekniği, zemin mekaniği, hidroloji, mukavemet, su kaynaklarının planlanması gibi alan dersleri okutulmaktadır.