Personel Daire Başkanlığı

VETERİNER VE DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTELERİ SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM SONUÇLARI

Üniversitemiz Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı emrinde 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak çalıştırılmak üzere yapılan başvurular sonucunda KPSS puanları esas alınarak yapılan asıl ve yedek sıralamalarına aşağıdaki linklerden ulaşılabilmektedir.

İsmi asıl listede yer alan adayların başvuru evraklarının asıl ya da yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini 14.08.2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (17.00) Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Personel İşleri Bürosuna elden yada posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir. Posta işlemleri nedeniyle yaşanacak gecikmelerden kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır.

İtiraz Süresi ve Yeri;

İlan edilen sonuçlara 14.08.2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar (17.00) Veteriner Fakültesi Dekanlığı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Personel İişleri Bürosuna elden ya da posta yoluyla itiraz edilebilecektir. Posta işlemleri nedeniyle yaşanacak gecikmelerden kurumumuz sorumlu tutulamayacaktır.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

İstenen belgeler;

1-KPSS Sınav Sonuç Belgesi

2-Mezuniyet Belgesi

3-Adli Sicil ve Arşiv Kaydı

4-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-Askerlik Durum Belgesi

6-Sağlık Durumu Beyan Formu (İlgili Form İçin Tıklayınız)

7-Mal Bildirim Beyannamesi (İlgili Form İçin Tıklayınız Ön Yüzü / Arka Yüzü)

8-4 Adet Vesikalık Fotoğraf

9-Son 1 (bir) yıl içerisinde herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar için, hangi statünde çalıştığını ne şekilde ayrıldığını gösteren ve ilgili kurumdan alınmış resmi yazı  

Paylaş Paylaş Paylaş