Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

VİZYON

Fakültemizin üçüncü misyon bir üniversite içerisindeki vizyonu “Ulusal ölçekte eğitim kalitesi açısından rekabet edebilen ve sosyo-ekonomik açıdan katkı verebilen bir mimarlık  ve tasarım fakültesi” olarak belirlenmiştir.