Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Vizyon

Fakültemizin üçüncü misyon bir üniversite içerisindeki vizyonu “Ulusal ölçekte eğitim kalitesi açısından rekabet edebilen ve sosyo-ekonomik açıdan katkı verebilen bir mimarlık  ve tasarım fakültesi” olarak belirlenmiştir.