Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Vizyon

VİZYON

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin hedefi İşletme ve Sosyal Hizmetler alanında uluslararası standartlarda katkılarda bulunan daima yaratıcı, yenilikçi bir lider fakülte olmaktır.