Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi

VİZYON

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin hedefi İşletme ve Sosyal Hizmetler alanında uluslararası standartlarda katkılarda bulunan daima yaratıcı, yenilikçi bir lider fakülte olmaktır.