İletişim Fakültesi

VİZYON & MİSYON

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesinin misyonu; multidisipliner çalışmaları organize edebilen ve kuram-uygulama arasında denge sağlayabilen insan kaynakları profilini oluşturarak, sektörle güçlü bağlantılar kurarak, katılımcı ve proaktif yönetim biçimini benimseyen bir örgüt yapısı oluşturarak, evrensel ve aynı zamanda toplumsal değerlere duyarlı, etik kurallara uyan, çağdaş ve demokratik değerleri benimsemiş, eleştirebilme ve sorgulayabilme yeteneği kazanmış, yeter düzeyde teorik ve pratik bilgiyle donanmış fertleri topluma kazandırmaktır.

Bu misyon gereğince, öğrencilerimizin sektörle bireysel ağlar oluşturabilmelerini kolaylaştırmak, bilimsel bilgi toplululuğumuza önemli katkılar sağlayabilecek kongre, sempozyum, panel, seminer ve yayınlar organize etmek, öğrencileri uygulamalı çalışmalara yönlendirerek teorik bilgilerini pratiğe aktarabilme fırsatı sağlamak, yerel, ulusal ve uluslar arası bağlamda önemli çalışmalar ve organizasyonlar yaparak öncü ve model bir kurum oluşturmak da fakültemizin vizyonunu ifade etmektedir.