Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tanıtım

VİZYON & MİSYON

Türkiye'nin biyolojik çeşitlilik unsurlarının tespiti, teşhisi, korunması, tanıtımı ve sürdürülebilirliği konularında ulusal ve uluslararası bilim insanları ile ortaklaşa araştırmalar yürütmek,

Türkiye’nin ulusal biyoçeşitlilik koleksiyonunun oluşturulması, tasnifi, teşhisi, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlamak,

Bilimsel kanıt niteliği taşıyan teşhis edilmiş biyolojik materyale dayalı veri tabanı oluşturmak, mevcut olan ulusal ve uluslararası veri tabanı ağlarına bilgi akışı sağlamak,

Tür teşhisinde taksonomik kapasite yetersizliğinin aşılması için stratejiler geliştirmek,  

Biyoçeşitlilik konusunda bilimin toplumla buluşmasını sağlayarak, genç araştırmacılara doğayı ve canlıları tanıma, sevme ve keşfetmeye yönelik eğitim ve sosyal oluşumları organize etmek,

Atatürk Üniversitesi bünyesinde mevcut olan bilimsel koleksiyonların da dâhil edileceği, standartlara uygun koleksiyon, sergi, araştırma ve eğitim alanlarını içerecek şekilde yeni bir biyoçeşitlilik müzesinin kurulmasını sağlamak.