Turizm Fakültesi

TANITIM

VİZYON VE MİSYON

Misyonumuz, 
 Kültürleri birbirlerine yaklaştırmanın ve evrensel barışın en önemli araçlarından birisi turizmdir. Bütün etkinliklerimizin bu amaca yönelik olması, eğitim-öğretim amaç ve yöntemlerinin bu amacı destekleyici olmaları çağdaş bir zorunluluktur.      
Yöreselden evrensele; deniz, doğa, tarih ve kültür yolculuğumuzda fakültemiz öğrencileri; 
 Kültürel çeşitliliğe,
 Sürdürülebilir turizme,
 Barışçıl ve çağdaş ilişkilere,
 Hoşgörü ve empatiye,
 Turistlerin maksimum tatminine,
 Çağdaş yurttaşlığa hizmet verebilecek kapasite ve bilgelikle mezun olarak, bulunduğu her ortamı aydınlatan ve geliştiren sorumlu birer elçi olduklarında fakültemizin misyonunu gerçekleştirmiş olacaktır.
 
 
Vizyonumuz;        
 Fakültemizin vizyonu; nitelikli eğitimi gerçekleştirirken ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan bilgi üreten, sürekli gelişen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek olabilecek bir akademik kurum olmaktır.