Çevre Sorunları Araştırma Merkezi

Tanıtım

VİZYON VE MİSYON

VİZYONUMUZ;
Merkezimiz ülkemizde kurulan ilk Çevre Sorunları Araştırma Merkezlerinden biri olma özelliğine sahiptir. Merkezimiz 2014 yılı itibari ile 36. kuruluş yılını kutlamaktadır.

MİSYONUMUZ;
Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’nin kuruluş amacı; 2547 Sayılı Yüksek Öğrenim Kanunu’nun 4.ve 5.maddelerinde belirtilen amaç ve ana ilkeler, aynı kanunun 12/g maddesinde ve 37. maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda Çevre Sorunları konusunda araştırma, meslek içi eğitim ve yayım faaliyetlerinde bulunmaktır. Ayrıca;

Hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği esas olmak üzere her türlü çevre kirliliği ve diğer çevre sorunları üzerinde incelemeler yaparak sorunları sosyal, sağlık, kültürel ve ekonomik yönleri ile ortaya koyar ve bu sorunların çözümünde en uygun yöntemleri tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak

Çevre sorunlarının çözümü ile ilgili olarak, gerektiğinde resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak


Kamu ve özel kuruluşlar tarafından araştırılması istenen konularda onlara yardımcı olmak ve gerekli incelemeleri yapmak


Çevre sorunlarının tanıtılması ve çözüm önerilerinin ilgililere duyurulması amacıyla seminer, 
konferans, açık oturum, sempozyum, kurs, bilimsel ve teknik özellikte araştırma ve inceleme gezileri düzenlemek

Düzenlenen kurs ve seminerlere katılanlara gerektiğinde belge vermek


Çevre sorunlarına ilişkin kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak


Yurt içi ve yurt dışında yapılan bilimsel kongre, sempozyum, konferans ve kurslara temsilci göndermek


Çevre sorunlarına ilişkin her türlü yayın ve yayım faaliyetlerinde bulunmak


Konusu ile ilgili araştırmalarda gerek duyulan laboratuvar, atölye ve gözlem yerleri kurmak 
Merkezimizin diğer görevleri arasındadır.