Deprem Araştırma Merkezi

VİZYON VE MİSYON

Misyonumuz, deprem ve diğer afetlerle ilgili akademik çalışmalar yaparak, toplumda farkındalık ve hazırlık reflekslerinin uyanık tutulması ile afet zararlarının azaltılması için çeşitli iletişim yolları ile elde ettiği güncel bilgileri toplumla paylaşmaktır.

Merkezimizin vizyonu, doğal afetlerin oluşum mekanizmalarının ve doğurabilecekleri hasarların tamamen anlaşıldığı bir bilgi düzeyine ve tüm risklerin düşünüldüğü bir afet yönetim sistemine ulaşmaktır.