Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Tanıtım

VİZYON&MİSYON

 Misyonumuz; Tıp eğitiminde hastalıkların oluşumu ve tedavisinde insanı  biyopsikososyal bir varlık olarak değerlendirebilecek,  hem klinik değerlendirme de hem de tedavide bu bütünü gözönüne alarak uygulama yapabilecek tıp doktorları yetiştirmek

Hastalıkların oluşumu, ilaç ve psikoterapi ile tedavisi ve sinirbilim alanında en güncel bilgilere sahip psikiyatri uzmanları yetiştirmek

Sinirbilimleri alanında özellikle beynin ve bununla bağlantılı olarak bedenin işleyişi konusunda temel bilgilere sahip, hastalıkların nedenlerinin anlaşılması ve yeni tedavi yöntemleri konusunda araştırma yapabilecek ve bu çalışmalarıyla dünya bilimsel literatürüne katkı sağlayabilecek bilim adamları yetiştirmek.

En güncel teşhis ve tedavi yöntemlerini hastaların iyileştirilmesi, işlevselliğinin sağlanması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde kullanarak bu hastalıkların topluma ve ülkeye getirdiği yüklerin azaltılmasını sağlamak

Vizyonumuz
, dünyada Psikiyatri birimlerinin sahip olduğu yeterli teknik donanıma  ve uzman kadroya sahip tüm alt birimleri içinde barındıran bir klinik ve eğitim merkezi haline gelmektir. Bu birim hem eğitim, hem hasta hizmeti ve hem de araştırma faaliyetleri açısından gerekli tüm donanıma sahip olacak ve bu özellikleriyle dünyadaki diğer ülkelerden gelen öğrencilerin eğitimini yapacak, diğer tıp ve  araştırma merkezleri ile karşılıklı bilgi ve öğrenci değişim programları yürütecek, dünya çapında projeler gerçekleştirecektir.