Radyoloji

VİZYON&MİSYON

Başta Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere ülkemizde yaşayan insanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun, etkin, verimli sağlık hizmeti ve eğitimi vermek, araştırmaları ile evrensel bilime katkıda bulunmaktır. Vizyonumuz, gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde görüntüleme, tanı ve girişimsel radyolojik işlemleri uygulamak, teknolojik tüm yenilikleri ve güncel bilgileri uygulamak, mevcut kaynakları uygun şekilde kullanmak, çalışanlar ve hizmet alanların mutluluğunu ve sağlığını temin etmektir.