İç Hastalıkları

VİZYON&MİSYON

 MİSYON:


1-
Dünya standartlarında tıp bilimi ve teknolojileri uygulamaları ile çağdaş dünyadaki benzerleri ile yarışabilen, bilimsel yenilikleri hastalarına uygulayabilen tıp doktorları yetiştirmek ve bu niteliklerini geliştirerek idame ettirmek,
2-Toplumun beden ve ruh sağlığını korumak ve gerektiğinde tedavi etmek amacıyla çağdaş bilgilerle donatılmış, bağımsız çalışabilen, kendini yenileyebilen hekimlik yapma ahlaki değerlerine sahip hekimlerin yetiştirilmesinde İç Hastalıkları yönünden katkıda bulunmak
3- Önce hasta sağlığı, hasta otonomisi ve sosyal adalet diyen güncel ve nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak.
4- Ülkemiz ve bölgemiz gereksinimleri göz önünde tutularak yan dal uzmanları ile içinde bulunduğumuz müessesenin istediği niteliklere sahip öğretim elemanı ve bilim adamları yetiştirmek.
5- Fakülte ekonomisine katkı yapabilecek, sanayide uygulanabilecek veriler elde edilebilen ulusal ve uluslar arası üst düzey dergilerde yayınlanabilecek nitelikte araştırmalar yapmak.

VİZYON:

Misyonları doğrultusunda yıldan yıla aşama kaydederek gelecek on yıl içinde albenisi yüksek itibarlı Türkiye standartlarının üstünde hizmet veren, çağdaş ve akli bilim üreten bir Anabilim Dalı seviyesine gelerek ülkemizdeki Tıp Fakülteleri içinde ilk sıralarda yer almak.