Anatomi

Tanıtım

VİZYON&MİSYON

 Misyon


Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplumda liderlik yapabilecek, özgüveni yüksek hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli hizmetler sunmak, yaptığı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

 


Vizyon

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, yenilikleri takip etme husunda liderliğe ulaşmak, uluslararası düzeyde önde gelen Anatomi Anabilim Dalları arasında saygın bir yer almaktır.