Histoloji ve Embriyoloji

Tanıtım

VİZYON&MİSYON

Tıp eğitimi alan öğrencilere klinik öncesinde temel bilimsel bakış açısı kazandırmak, organ ve dokuların yapısal özelliklerini tanıtmak ve onları klinik branşlara hazırlamak.
Araştırma görevlilerine bilimsel çalışmanın nasıl planlandığını, yürütüldüğünü öğretmek yanında histoloji alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek.
Deneysel ve klinik çalışmalar ışığında bilime ve literatüre katkıda bulunmak.
Tüp bebek ünitesinde bebek sahibi olamayan ailelere androloji ve embriyoloji laboratuvarları kısmında yardımcı olmak