Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Su Ürünleri Fakültesi

Vizyon/Misyon

Misyon: 

Su Ürünleri Fakültesinin var oluş sebebi Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin ekonomik, çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilir gelişimi için bilgi üretmektir.

Vizyon:

Bilginin üretilmesi, uygulanması ve yayılmasına uluslararası düzeyde liderlik etmek.

Hedefler:

  • *Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörleri için ulusal ve uluslararası seviyelerde rekabet edebilecek donanımlı su ürünleri mühendisleri yetiştirmek,
  • *Türkiye balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği sektörlerinin sürdürülebilir gelişimine yönelik ulusal ve uluslararası projeler yürütmek ve nitelikli yayınlar üretmek,
  • *Uluslararası işbirliği ve değişim programlarını etkin bir şekilde kullanmak,
  • *Bölgemizde doğal olarak yaşayan ekonomik değere sahip balık türlerini yetiştiriciliğe kazandırmak,
  • *Bölgemizdeki su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılması ve yönetilmesi için bilgi üretmek,
  • *Bölgemizde su ürünleri tüketimini teşvik etmek.