Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon

Tanıtım

VİZYON&MİSYON

Misyonu:
1. Ülkemiz ve dünya ölçeğinde tıp doktoruna fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
2. Tıbbi rehabilitasyon alanında hastalarına üstün nitelikli hizmet sunan uzmanlar
yetiştirmektir.
3. Bölgemiz insanına en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak
Vizyonu:
1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında dünya standartlarında, çağdaş bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek,
2. Alanımızda akademik çalışma potansiyeline sahip bilimsel araştırma yapabilen uzmanlar
yetiştirmek,
3. Tanı ve tedavi prosedürlerinde giderek yaygınlaşan ileri teknolojinin kullanımına ait bilgi ve becerilerle donatılmış uzmanlar yetiştirmek
4. Nitelikli sağlık hizmeti sunumunda ileri teknolojilerin bölge insanının hizmetine sunulması