Mühendislik Fakültesi

YABANCI DİL MUAFİYET SINAVI

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerin girecekleri 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Ortak Zorunlu Dersler Yabancı Dil Muafiyet Sınavı için hazırlanan, salon kapasiteleri ve öğrencilerin sınava gireceği yerleri gösteren liste ekte sunulmuştur.