Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Sivil Savunma Uzmanlığı

Yanginda Kurtarılacaklar Listesi

 

T.C.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sivil Savunma Uzmanlığı 

 

 

YANGINDAN KURTARILACAKLARIN ÖNCELİK SIRA CETVELİ

 

 

SIRA

NO

 

KURTARILMA ÖNCELİĞİ

 

KURTARILACAKLAR

 

1

 

 

YANGINDA İLK ÖNCE

KURTARILACAKLAR

 

( Etiket rengi: KIRMIZI )

-İdari Dokümanlar    :(Personel Sicil Dosyaları, Talimat Dosyaları, Önemli Yazı Dosyaları, Projeler, İlmi Yayınlar  v.b.)

-Kıymetli  Evrak ve Para Kasaları: ( Çek, Senet, Antlaşmalar, Tapu Belgeleri ,Bono, Tahvil,Para v.b.)

-Parlayıcılar,Patlayıcılar             : (Benzin, Alkol, Tiner,  Basınçlı Tüpler, LPG. v.b.)

-Hasta Kayıtları                        : (Tetkik, Teşhis, Tedavi  Belgeleri, Raporlar v.b.)

-İlaç ve Tıbbi Kullanım Malzemeleri

-Tarihi Değerdeki Malzemeler.

 

 

 

2

 

YANGINDA İKİNCİ ÖNCELİKLE

KURTARILACAKLAR

 

(Etiket rengi: MAVİ)

 

 

-Bilgi İşlem Aparatları ve Televizyon Cihazları

 -Taşınabilir  ve Anında Sökülebilir Tetkik, Teşhis, Analiz, Görüntüleme  v.b.   Aparatlar

-Haberleşme Cihazları

-Personel, Hasta Dosyaları Arşiv Belgeleri

-Ayniyat Stok Malzemeleri

-Kütüphane Kitapları

 

 

 

3

 

YANGINDA ÜÇÜNCÜ ÖNCELİKLE

KURTARILACAKLAR

 

(Etiket rengi:YEŞİL)

 

 

 -Karyolalar, Ranzalar, Sedyeler

 - Masa, Dolap, Koltuk, Sandalye Gibi Tefriş Malzemeleri

 - Giyim, Kuşam v.b. Sarf Malzemeleri

 

AÇIKLAMA:

1-Yangın sırasında kurtarılmaya tabi tutulacak materyallerin  öncelik sırasının belirlenmesinde;

Parlama ve patlama gibi risk faktörü , ekonomik ve tarihi değer , idari önem , üretime olan katkı gücü gibi hususlar dikkate alınarak sıralamaya bağlanır.

2-Bu cetvel, tüm birimlerin   panolarında asılı tutulacaktır.