İletişim Fakültesi

YATAY-DİKEY GEÇİŞ VE İNTİBAK KOMİSYONU

Başkan: Doç. Dr. Elif KÜÇÜK DURUR

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZSOY

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Fatih DEĞİRMENCİ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ZİNDEREN