Mühendislik Fakültesi

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

“Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince 2019-2020 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Fakültemiz bölümlerine Ek Madde-1 kapsamında Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş ve Ek Madde-2 kapsamında Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından  Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş yolu ile kayıt yapmak için müracaat etmiş olan öğrencilerin başvuru sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.