Pasinler Meslek Yüksekokulu

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI
Aşağıda adı geçen öğrencilerin ilgili bölümlerine yatay geçişleri birimimizce uygun görülmüştür.
1- Muhammet YAPICI - İnşaat Teknolojisi Programı
2- Aslıhan ALTINBİLEK - Harita ve Kadastro Programı