İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU SONUÇLARI (EK MADDE-I)

Yatay geçiş kesin kayıtları için 26-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında fakülte öğrenci işlerine müracaat etmeniz gerekmektedir.