ADAY ÖĞRENCİ REHBERİ

YATAY GEÇİŞ UYGUNLUK VE BAŞVURU

  
               Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin, eş değer program uygulayan kurum içindeki bir bölüme ya da başka bir yükseköğretim kurumuna yatay geçiş yapılması mümkündür. Yatay geçişler, yükseköğretim kurumları arasında ön lisans ve lisans düzeyindeki yatay geçiş esaslarına ilişkin yönetmelik hükümlerine göre yapılmaktadır.
Üniversitemiz bünyesinde yer alan önlisans programlarına 2013-2014 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılnda yapılacak olan yatay geçiş işlemleri ile ilgili bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.
       
             Öğrenciler ders yılı veya yarıyıl başında yatay geçiş için başvurabilirler. Hazırlık sınıfı ile ilk sınıf ve ilk yarıyılda yatay geçiş yapılmaz. Yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerinin ayrıldığı bölümünde aldığı tüm derslerde başarı göstermesi ve yönetmelikte belirtilen diğer koşulları yerine getirilmiş olması şarttır. Bir başka yüksek öğretim kurumunda Atatürk Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerde de aynı koşullar aranır.