Sağlık Bilimleri Enstitüsü

YAYIN ŞARTI İLE İLGİLİ SENATO KARARI

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tez savunma sınavına başvuracak doktora öğrenciler için Üniversitemiz Senatosunun 23.02.2024 tarihinde 5 sayılı oturumunda alınan 22 sayılı karar uygulanacak olup, ilgili karar ekte sunulmuş olup, ilgililere duyurulur.
Paylaş Paylaş Paylaş
Atatürk
Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü
25240 Erzurum
Rektörlük: +90 442 231 1111
Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi: +90 850 255 0282
Araştırma Hastanesi: +90 442 344 6666
Klinik Diş Hekimliği: +90 442 236 0944

Üniversite Tercihleri

Takip Edin


Radyo Üniversite


Üniversite Yayınevi