Mühendislik Fakültesi

YAZ OKULU

Fakültemiz Bölümlerinde 2020 Yaz Okulunda açılması muhtemel derslerin listesi ekte sunulmuştur. Üniversitemiz Senatosu tarafından alınan karar gereğince, Fakültemizde açılan dersler başka üniversitelerden alınamayacaktır.

Fakültemizde açılmayan dersleri başka Fakülte/Üniversitelerden alabilmeniz için, ekte yer alan Yaz Okulu Başvuru Dilekçesini doldurarak e-posta yolu ile kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığına göndermeniz gerekmektedir.

NOT: Normal dönemlerde Bölüm veya Bilgisayar laboratuvarları kullanılarak yapılmakta olan dersler (Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Teknik Resim, Bilgisayar Programlama, Fizik I, Fizik II, Genel Kimya, Elektrik Makinaları Laboratuvarı, Nesneye Yönelik Programlama, vb.) 2019-2020 Yaz Okulunda açılmayacak ve başka üniversitelerden de alınamayacaktır.