Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Horasan Meslek Yüksekokulu

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi

Yaz okulunda diğer fakülte/yüksekokul ve üniversitelerden ders alacak öğrencilerin dikkatine....!

l. Yaz okulunda diğer fakülte ve üniversitelerden almak istediği ders/derslerin, internetten indirdikleri ders içeriklerini matbu dilekçeye ekleyerek danışman onayından sonra Öğrenci İşleri Bürosuna teslim eder..Ancak yaz okulundan getirmiş oldukları notların saydırılabilmesi için yaz okulu dönüşü onaylı ders içeriklerini getirmeleri gerekmektedir.

2. Yüksekokul Yönetim Kurulu öğrencilerin yaz okulunda diğer üniversitelerden ders alma isteklerini karara bağlar.

3- Dilekçeyi okunaklı ve eksiksiz şekilde teslim ediniz.


https://bilgirehberleri.atauni.edu.tr/yazokulu/bilgi/#1496228828293-2f77ab9a-34c1