Horasan Meslek Yüksekokulu

YAZ OKULU (DIŞARIDAN DERS ALMA)

Yüksekokul öğrencilerimizin, Yaz Okulu’nda Üniversitemiz birimlerinden ve başka üniversitelerden ders alma ders işlemleri ilgili hususlar aşağıdadır. Öğrencilerimize duyurulur.


a) Dışarıdan ders almak isteyen öğrenci; dilekçe ve onaylı ders içerikleri ile bölüm başkanlığına başvurur. Bölüm başkanlığınca, Yüksekokul Müdürlüğüne sunulan başvuru,  Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.


b) 2017 öncesi dönemlerde Yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrenciler, ortak zorunlu dersler dâhil en fazla 12 kredilik ders için kayıt yaptırabileceklerdir. Bir dersin kredi saatinin 12’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilecektir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu kredi limitine ilaveten 1 (bir) derse daha danışman ve bölüm başkanın onayıyla kesin kayıt yaptırabilecektir. 2017 ve sonrası dönemlerde Yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrenciler, ortak zorunlu dersler dâhil en fazla 15 AKTS’lik ders için kayıt yaptırabileceklerdir. Bir dersin AKTS’sinin 15’nin üzerinde olması halinde sadece bu ders alınabilecektir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler bu AKTS limitine ilaveten 1 (bir) derse daha danışman ve bölüm başkanın onayıyla kesin kayıt yaptırabilecektir.


c) Öğrencilerin dışarıdan aldıkları derslerle, müfredatlarındaki derslerin içerik, uygulama ve teorik saatinin örtüşmesi gerekmektedir. 2017 öncesi dönemlerde Yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin, dışarıdan alacakları derslerin kredi ve AKTS’leri en az müfredatlarındaki dersler kadar olması gerekmektedir. 2017 ve sonrası dönemlerde Yüksekokulumuza kayıt yaptıran öğrencilerimizin dışarıdan alacakları derslerin AKTS’leri en az müfredatlarındaki dersler kadar olması gerekmektedir.


d) Öğrencilerin ders alma ve sınav değerlendirme işlemleri bağlı oldukları yönetmelik ve/veya uygulama esaslarına göre yapılacaktır. Bu kapsamda olmak üzere öğrenciler, Yaz Okulunda alt yarıyıllara ait hiç almadıkları, alıp da sınavına girme hakkı elde edemedikleri, alıp da başarısız oldukları veya AGNO’larını yükseltmek istedikleri derslere kayıt yaptırabileceklerdir.