Hastane English Ana Sayfa İletişim ÜBYS ÖBS ePosta Portal Personel Öğrenci Görevli X
Fakülteler Enstitüler Meslek Yüksekokulları Yüksekokul / Konservatuvar Araştırma Merkezleri Kütüphane
Üniversitemiz Yönetim Birimler Öğrenciler Bağlantılar Açıköğretim Kütüphane

Bilgi Rehberleri

Yedek Yerleştirme

ÖZEL YETENEK BOŞ KONTENJANLAR YEDEK ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ


YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI

İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre programlara kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Boş kontenjanlara adayların başvuruları ilgili Dekanlık / Müdürlükler tarafından alınacak ve yapılacak yerleştirme işlemi sonucunda bu adayların kesin kayıt işlemleri ..... /.... / 2019 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. 


BİRİM / PROGRAM ADI
BOŞ KONTENJAN SAYISI
Güzel Sanatlar Fakültesi

Geleneksel Türk El Sanatları Programı

Grafik Programı

Heykel Programı

Müzik Bilimleri (İ.Ö.) Programı

Müzik Bilimleri Programı

Resim (İ.Ö.) Programı

Resim Programı

Sahne Sanatları Programı

Seramik Programı

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

Müzik Öğretmenliği Programı

Resim İş Öğretmenliği Programı

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi Programı

Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) Programı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Programı

Rekreasyon Programı

Rekreasyon (İ.Ö.) Programı

Spor Yöneticiliği Programı

Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) Programı

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı

Türk Halk Müziği Programı

Türk Sanat Müziği Programı

TOPLAM