Bilgi Rehberleri

Özel Yetenek Sınavı

YEDEK YERLEŞTİRME

ÖZEL YETENEK BOŞ KONTENJANLAR YEDEK ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre programlara kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Boş kontenjanlara yedek adayların başvuruları ilgili Dekanlık / Müdürlükler tarafından 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar alınacak ve yapılacak yerleştirme işlemi sonucunda bu adayların kesin kayıt işlemleri 03 - 04 Eylül 2019 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. 


BİRİM / PROGRAM ADI
BOŞ KONTENJAN SAYISI
Güzel Sanatlar Fakültesi
232
Geleneksel Türk El Sanatları Programı
33
Grafik Programı
12
Heykel Programı
40
Müzik Bilimleri (İ.Ö.) Programı
23
Müzik Bilimleri Programı
12
Resim (İ.Ö.) Programı
33
Resim Programı
18
Sahne Sanatları Programı
31
Seramik Programı
30
Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
21
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Prog.10
Müzik Öğretmenliği Programı
10
Resim İş Öğretmenliği Programı
1
Spor Bilimleri Fakültesi
54
Antrenörlük Eğitimi Programı
7
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö.) Programı
2
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Prog.
8
Rekreasyon Programı
11
Rekreasyon (İ.Ö.) Programı
6
Spor Yöneticiliği Programı
10
Spor Yöneticiliği (İ.Ö.) Programı
10
Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
41
Türk Halk Müziği Programı
18
Türk Sanat Müziği Programı
23
TOPLAM
348