Bilgi Rehberleri

Özel Yetenek Sınavı

YEDEK YERLEŞTİRME

ÖZEL YETENEK BOŞ KONTENJANLARINA YEDEK ADAY YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
İlgili birimler tarafından gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına göre programlara kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri yapıldıktan sonra programlarda boş kalan kontenjanlar aşağıya çıkartılmıştır.

Boş kontenjanlara yedek adayların başvuruları ilgili Dekanlık / Müdürlükler tarafından ... Eylül 2020 .......... günü saat 17.00'a kadar alınacak ve yapılacak yerleştirme işlemi sonucunda bu adayların kesin kayıt işlemleri ... - ... Eylül 2020 tarihlerinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında yapılacaktır. 


FAKÜLTE ADI
PROGRAM ADI
BOŞ KONTENJAN
Güzel Sanatlar 
Fakültesi
Geleneksel Türk Sanatları

Grafik Sanatlar

Heykel

Müzikoloji

Müzikoloji (İÖ)

Resim

Resim (İÖ)

Sahne Sanatları

Seramik

Kazım Karabekir 
Eğitim Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Müzik Öğretmenliği

Resim-İş Öğretmenliği

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi (İÖ)

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Rekreasyon

Rekreasyon (İÖ)

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı
Türk Halk Müziği

Türk Sanat Müziği