Tıp Fakültesi

YENİ-TIP FAKÜLTESİ PANDEMİ DÖNEMİ İNTÖRN EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİ

İNTÖRN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!

Üniversitemiz Senatosunun 29.05.2020 Cuma günü 12 sayılı oturumunda alınan 81 sayılı kararı gereğince;

Yükseköğretim Kurulu’nun 11 Mayıs 2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı ve Pandemi süreci değerlendirildiğinde daha önce İntörn öğrencilerimiz için 13.05.2020 tarihi itibariyle karar verilen ve 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile başlaması planlanan yoğunlaştırılmış pratik uygulama eğitimlerinin “uzaktan interaktif eğitimlerle” yürütülmesine;

Bu kapsam dışında olup eğitimleri devam eden intörn öğrencilerin ise Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek başka değişiklik olmadığı takdirde,  Yükseköğretim Kurulu’nun 11 Mayıs 2020 tarih ve E.30480 sayılı yazısı gereğince, Üniversitemizin 2020-2021 akademik takviminin başlangıcına kadar uzaktan eğitim yöntemleri ile yürütülmesine,

karar verilmiştir.